Yerel Dernekler

Stockholm Alevi Kultur Merkezi
Dalarna Alevi Kultur Merkezi
Malmö Alevi Kultur Merkezi
Göteborg Alevi Kultur Merkezi

Göteborg AKM Facebook Sida
Halmstad Alevi Kultur Merkezi